Login   
 
   You are here ::FotoclubHistoriek
zaterdag 10 december 2016
 Historiek
Minimize

 

De Fotogroep Park-Heverlea werd in 2014 maar liefst 60 jaar oud.

 

Het is een samensmelting van de Fotoclub Heverlea (onstaan in 1954) en de vroegere Fotogroep Park (onstaan in 1979). Ze heeft haar wortels in de Leuvense deelgemeente Heverlee.

 

We gaan hierna even een stap terug in de tijd. 

 

In 1978 gaan, onder impuls van Pol Leemans, een aantal amateurfotografen avondschool  fotografie volgen. Zij richten in 1979 de ‘Fotogroep Park’ op, die dan zeven leden telt.


Het jaar nadien, in 1980, heeft al het eerste fotosalon plaats. Dit wordt georganiseerd in de salons van de abdij van ’t Park, ter gelegenheid van de Hoevefeesten. De zaal waarin geprojecteerd wordt biedt slechts plaats aan een honderdtal toeschouwers, daarom worden er extra projecties ingelast om de toevloed van het publiek aan te kunnen.
 

Fotogroep Park-Heverlea een fotoclub uit Leuven

Een krantenknipsel van juni 1980 uit de Gazet van Antwerpen.
Het gaat over het eerste salon van de vroegere fotoclub Park.

Fotogroep Park-Heverlea een fotoclub uit Leuven Vanaf het begin kent de groep succes en vrij snel zijn er een dertigtal actieve leden. De club is zeer sterk in het maken van diamontages. 
De fotoclub heeft jarenlang veel succes maar rond 1990 lijkt ze langzaam dood te bloeden.
Pol Leemans, die omwille van professionele activiteiten een paar jaar niet actief geweest is, zet zijn schouders terug onder de club. Ex-leden worden opnieuw gecontacteerd en eind 1990 zijn er weer een vijftiental leden.  
Pol  Leemans neemt opnieuw contact op met de prior van de Abdij van ’t Park en de club kan er haar jaarlijkse tentoonstelling terug organiseren.
 
Fotogroep Park-Heverlea een fotoclub uit Leuven  In de salons.

In 1997 is het de ‘Fotoclub Heverlea’ die in de problemen geraakt. Herman Vanderijcken en Karel Weyts stappen naar Fotogroep Park toe om te praten over een eventuele fusie. Einde 1997 is het dan zover, Fotogroep Park en Fotoclub Heverlea gaan vanaf dat ogenblik door als Fotogroep Park-Heverlea.

 

Fotogroep Park-Heverlea een fotoclub uit Leuven

 

Intussen heeft  het KADOC echter zijn intrek genomen in de abdij van ’ t Park en zijn de salons niet langer beschikbaar voor de club.
Na de fusie wordt in 1998 het eerste fotosalon georganiseerd ter gelegenheid van de dag van de Vlaams- Brabantse Fotografie.
Met de steun van burgemeester Louis Tobback, kan dit salon doorgaan in het oude gemeentehuis van Heverlee en het is een daverend succes. Op een weekend telt men meer dan 1.000 bezoekers.

 

Dit salon stond in het teken van 750 jaar Leuven en de club heeft vooraf een jaar lang aan een diareeks over Leuven gewerkt. Dank zij Louis Tobback kregen de clubleden toegang tot alle manifestaties die in de loop van dat jaar in Leuven plaatsvonden. Het eindresultaat was verbluffend voor die tijd. Op een scherm met een breedte van 7 meter werd met 12 diaprojectoren de 14 minuten durende panoramische diashow vertoond.
Om in panoramisch formaat te kunnen projecteren werden alle opnamen oorspronkelijk als 3 afzonderlijke beelden gefotografeerd. Met ‘soft edge’ diaramen werden deze afzonderlijke opnamen over drie projectoren verdeeld en als één panoramisch beeld geprojecteerd op het grote scherm.  


In de daaropvolgende jaren wordt het fotosalon georganiseerd in het Jezuïetenhuis aan de Waversebaan in Heverlee, waar ook nu nog ons jaarlijks salon doorgaat.
 

 

.

 

 

Historiek | Disciplines | Fotoclub activiteiten | Reizen, uitstappen en workshops | Archief Fotosalon | Publicaties
Privacy Statement | Terms Of Use
 
Copyright 2014 - Fotogroep Park-Heverlea